PHOSPHOLIPIDS AS BIOMARKERS OF EXPOSURE TO INFRARED LASER RADIATION


  • K. O. Sharipov Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty, Kazakhstan
  • K.A. Bulygin Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty, Kazakhstan
  • S.S. Zhakypbekova Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty, Kazakhstan

Abstract

PHOSPHOLIPIDS AS BIOMARKERS OF EXPOSURE TO INFRARED LASER RADIATION

References

1. Aleshina M.F., Vasilev L.V., Goncharova I.A, Nikitin V.A. Niskointensivnoe lazernoe izluchenie v terapii sotsialno znachimykh zabolevanij vnutrennikh organov // Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologij. 2010. T.XVII, no. 2. pp. 90–91.2. Kelly, K., Jacobs, R. Phospholipid Biosynthesis. AOSC Lipid Library, Web. 20 Feb. 2017.
Published
2017-12-29
How to Cite
Sharipov, K. O., Bulygin, K., & Zhakypbekova, S. (2017). PHOSPHOLIPIDS AS BIOMARKERS OF EXPOSURE TO INFRARED LASER RADIATION. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific Journal), 1(4), 56-57. https://doi.org/10.29256/v.01.04.2017.escbm19
Section
Selected abstracts