STATE OF CONNECTIVE TISSUE ELEMENTS OF THE DENTAL-MAXILLARY SYSTEM IN CHILDREN WITH DIFFUSE NONTOXIC GOITER


  • О.І. Godovanets Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Ukraine
  • О.S. Godovanets Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Ukraine
Keywords: children, gingivitis, diffuse nontoxic goiter, glycosaminoglycans, hyaluronic acid

Abstract

STATE OF CONNECTIVE TISSUE ELEMENTS OF THE DENTAL-MAXILLARY SYSTEM IN CHILDREN WITH DIFFUSE NONTOXIC GOITER

References

1. Vavilova TP. Biohimija tkanej i zhidkostej polosti rta [Biochemistry of tissues and fluids of the oral cavity]: ucheb. posob. Moscow: GJeOTAR-Media; 2008. 233 p. (in Russian).

2. Neporada KS, Leont’eva FS, Tarasenko LM. Hronicheskij stress narushaet strukturnuju organizaciju organicheskogo matriksa kostnoj tkani parodonta krys [Chronic stress disrupts the structural organization of the organic matrix of periodontal bone tissue in rats]. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2003;135(6):637-8. (in Russian).

3. Drogomiretskaya MS, Sukmanskiy OI, Den’ga OV, Makarenko OA, Podorozhnaya RP, Knava OE. Obmen glikozaminoglikanov v tkanyakh polosti rta i nekotorykh vnutrennikh organakh pri eksperimental’nom ateroskleroze i ego lechenii na fone ortodonticheskogo vmeshatel’stva [The exchange of glycosaminoglycans in the tissues of the oral cavity and some internal organs in experimental atherosclerosis and its treatment against the background of orthodontic intervention]. Visnyk stomatology. 2007;(3):11-6. (in Russian).

4. Pan’kiv VI. Zakhvoriuvannia schytopodibnoi zalozy [Diseases of the thyroid gland]: navch. posib. Chernivtsi: BDMA; 2003. 258 p. (in Ukrainian).

5. Romanenko EG, Klenina IA. Способ определения общих гликопротеинов в слюне [Method of identifying common glikorpoteins in saliva]. World of medicine and biology. 2012;(4):91-3. (in Russian).

6. Karyakina EV. Opredelenie glikozaminoglikanov sinovial’noy zhidkosti [Determination of synovial glycosaminoglycans]. Laboratornoe delo. 1987;(1):51-3. (in Russian).
Published
2018-11-15
How to Cite
GodovanetsО., & GodovanetsО. (2018). STATE OF CONNECTIVE TISSUE ELEMENTS OF THE DENTAL-MAXILLARY SYSTEM IN CHILDREN WITH DIFFUSE NONTOXIC GOITER. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific Journal), 2(2), 96-97. https://doi.org/10.29256/v.02.02.2018.escbm84
Section
Selected abstracts