EFFICIENCY EVALUATION OF A HEALTHY LIFESTYLE: CLINICAL FEASIBILITY OF DETERMINING BIOMARKERS - ARGINASE AND ORNITHINE DECARBOXYLASE IN PATIENTS WITH CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES


  • G. Nevoit Education and Scientific Institute of Postdegree Education of the Highest State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Ukraine
  • T. Nastroha Education and Scientific Institute of Postdegree Education of the Highest State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Ukraine
  • O. Kitura Education and Scientific Institute of Postdegree Education of the Highest State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Ukraine
  • I. Skrypnyk Education and Scientific Institute of Postdegree Education of the Highest State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Ukraine
  • M. Potiazhenko Education and Scientific Institute of Postdegree Education of the Highest State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Ukraine
Keywords: detoxification function, protein synthetic function, chronic non-communicable diseases, healthy lifestyle

Abstract

EFFICIENCY EVALUATION OF A HEALTHY LIFESTYLE: CLINICAL FEASIBILITY OF DETERMINING BIOMARKERS - ARGINASE AND ORNITHINE DECARBOXYLASE IN PATIENTS WITH CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES

References

1. GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet, 2016; 388(10053), pp. 1659-1724.

2. Potiazheko M., Nevoit H., 2016. Zdorovyi sposib zhyttia – napriamok borotby z neinfektsiinymy zakhvoriuvanniamy v Ukraini. Zdorov’ia liudyny: teoretychni, praktychni ta metodychni aspekty. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Za zahalnoiu redaktsiieiu prof. M.V. Hrynkovoi. Poltava: Astraia. pp. 103-106.

3. Potiazhenko M.M., Nevoit H.V., 2017. Promizhni rezultaty initsiatyvnoi naukovo-doslidnoi roboty «Rozrobka alhorytmiv i tekhnolohii zaprovadzhennia zdorovoho sposobu zhyttia u khvorykh na neinfektsiini zakhvoriuvannia na pidstavi vyvchennia psykhoemotsiinoho statusu» (№ derzhreiestratsii 0116U007798, UDK 613:616-052:159.942:616-03) za 2017 rik - SCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific аconference.Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 22 December 2017 [Electronic resource]. Editors prof. I.P.Klimov, I.V.Ignatko, V.B.Mantusov. Electron. txt. d. Czech Republic,Karlovy Vary: Skleněný Můstek. ISBN 978-80-7534-079-5. Czech Republic, Karlovy Vary. Kyiv, Ukraine, 22 December 2017. pp. 479.

4. Nevoiyt A.V., 2004 Clinico-pathogenetic foundation of Glutargin usage at the alcoholic liver disease. Manuscript.Thesis for a Candidate of Medical Science degree, speciality 14.01.02. Internal Diseases. Crimea State Medical University named after S.I. Georgievsky Ministry of Public Health of Ukraine, Simferopol. https://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ ta_autoreferaty/110722.htm

5. Skrypnyk I.M., Neporada K.S., Nevoit H.V., Ivanina I.V., 2002. Novi pidkhody do otsinky detoksykatsiinoi, bilkovosyntetychnoi funktsii pechinky i rezystentnosti hepatotsytiv. Tezy dopovidei mizhnarodnoi nauk.-prak. konf.„Vcheni maibutnoho” (17-19 zhovtnia 2002 r., Odesa). – p. 58.

6. Khramov V.A., Lystopad H.H., 1973. Modyfykatsyia metoda opredelenyia ornytyna po Chinard yspolzovanye dlia kolychestvennoho opredelenyia suvorotochnoi arhynazu. Lab. delo. (10), pp. 591-592.

7. Khramov V.A., 1997. Prostoi metod opredelenyia aktyvnosty ornytyndekarboksylazu. Klyn. lab. dyahnostyka. (4), pp. 14-15.
Published
2018-11-15
How to Cite
Nevoit, G., Nastroha, T., Kitura, O., Skrypnyk, I., & Potiazhenko, M. (2018). EFFICIENCY EVALUATION OF A HEALTHY LIFESTYLE: CLINICAL FEASIBILITY OF DETERMINING BIOMARKERS - ARGINASE AND ORNITHINE DECARBOXYLASE IN PATIENTS WITH CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific Journal), 2(2), 45-46. https://doi.org/10.29256/v.02.02.2018.escbm37
Section
Selected abstracts